Vi sponsrar i dagsläget

Sollentuna Badminton 

Sollentuna FC ungdomsverksamhet

Sollentuna HC (en av huvudsponsorerna)

De dövas riksförbund

Momenta – Barnens ljus i mörkret

BOO FF ungdomsverksamhet (F05)

Forskning mot Cystisk Fibros

Hemlösa.se

Giving people – via Baker Tilly Sverige

Vi tar vårt ansvar

Våra värdeord är Trivsel, Engagemang och kvalitet  

Vi är ett företag som vill vara en bra förebild för andra företag, inte bara inom vår bransch, utan generellt. Vi har som en del i vår affärsidé att vara en stark aktör på vår lokala marknad vilket också innebär att vi försöker stödja olika typer av projekt som bidrar vill ökad nytta för hela samhället och inte bara sådant som är direkt kopplat till vår verksamhet.

Vi försöker också bidra till det miljöarbete som hela samhället arbetar med och vi vill bidra med det vi kan göra. Vi har därför satsat på ett scanning system för vår dokumentation som på lite sikt kommer få ned vår pappersförbrukning vilket i sin tur leder till minskad skövling av skogar och minskade utsläpp. Vi genomgår just nu en digital transformation som successivt kommer att leda till minskad pappersförbrukning samt minskat utsläpp.

Vi försöker också stödja grupper som av olika skäl kan vara lite förbisedda i samhället som till exempel handikappade, unga och barn samt personer med invandrarbakgrund eller som lever i utanförskap. Detta sker i olika typer av projekt och stöd med både pengar och egna arbetsinsatser. Vi hoppas och tror att detta arbete också ger våra anställda en stolthet att arbeta på ett företag som har dessa värderingar. Vi hoppas också att framtida anställda anser detta vara viktigt för ett företag att arbeta med och på så sätt kan vi attrahera nya intressanta och duktiga människor att söka sig till vårt företag.